Tietoa kielikoulusta

Kielikoulu ELF on turkulainen kielikoulu joka tarjoaa kielisuihkuopetusta päiväkodeissa ja kouluissa, viikoittaista musiikkijumppaa, englannin yksityisopetusta ja loma-aikojen englannin kursseja koululaisille. ELF-pedagogiikassa tärkeintä on kielenopiskelun leikkimielisyys: uskomme että pelaten, leikkien ja laulaen oppii paremmin, enemmän ja nopeammin kuin koulun penkillä. Mottomme on ”English Language Fun”, eli hauskaa englannin kielellä.

Kielikoulu ELF sitoutuu sukupuolisensitiiviseen ja moninaisuuden huomioivaan kasvatukseen. Lapset kohdataan yksilöinä ja ryhmiä tai tehtäviä ei koskaan jaeta sukupuolen perusteella. Tuomme aktiviteeteissa ja oppimateriaaleissa esiin lasten ja perheiden monimuotoisuuden positiivisena asiana ja kannustamme lapsia kunnioittavaan kommunikaatioon ja käytökseen kielikoulun tunneilla ja niiden ulkopuolella. Uskonnoista puhumme neutraalisti lasten ottaessa ne puheeksi, mutta lauluissamme ja peleissämme ei esiinny uskonnollisia elementtejä.

Kielikoulu ELF:n toiminta-ajatuksena on tuoda kielenopiskelu osaksi arkipäivää jo lapsuudesta alkaen. Kielikoulu ELF:n kanssa englanninopiskelu on yksi harrastus muiden joukossa. Meille tärkeintä on suunnitella ja toteuttaa kerhoja ja kursseja joissa lapset osallistuvat ikätasonsa mukaisiin aktiviteetteihin, pitävät hauskaa, toimivat ryhmässä ja kaiken tämän lisäksi saavat roimasti lisää itseluottamusta huomatessaan, että tekevät kaiken tämän vieraalla kielellä.

Tällä hetkellä toimintamme keskittyy lukuvuoden aikana päiväkoti-ikäisiin ja 1-2 -luokkalaisiin englannin oppijoihin: kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa toimii ELF-kielisuihkuryhmiä ja meillä on myös nuoremmille koululaisille suunnattuja kielisuihkukerhoja Turun ja lähiseudun kouluissa. Turussa toimii lisäksi viikoittainen ELF-musiikkijumppa. Koulujen loma-aikoina järjestämme alakoululaisille englanninkielisiä päiväleirejä, joissa tutustutaan erilaisiin teemoihin hauskojen aktiviteettien kautta. Kielikoulu ELF tarjoaa myös englannin yksityisopetusta lapsille.

Olemme toimineet Turussa ja lähikunnissa vuodesta 2012. Toimintamme on kasvanut nopeasti ja joka lukukausi olemme perustaneet uusia ryhmiä eri kaupunkeihin tai kaupunginosiin, usein vanhempien toiveesta tai aloitteesta. Erityisesti pienemmistä kunnista kyselyitä tulee meille usein: kunnissa joissa ei ole englanninkielistä tai kielirikasteista varhaiskasvatusta tarjolla, on erityisen suuri tarve toiminnalle, joka tukee lasten vieraan kielen oppimista jo ennen kouluikää.