Kielisuihku

  • Viikoittainen kerho lapsen omassa päiväkodissa tai koulussa
  • Kielen omaksumista leikin ja laulun kautta
  • Ohjaaja ymmärtää suomea, mutta puhuu lapsille vain englantia
  • Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumislomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse

Kielisuihku on kielikylpyä kevyempi ohjelma, jossa lapset tutustuvat hiljalleen vieraaseen kieleen. ELF-kielisuihkun ohjaaja ymmärtää suomea, mutta puhuu lapsille vain englantia. Kaikki English Language Fun -kerhot on suunniteltu siten, että niihin voivat osallistua niin englannin oppijat, osaajat kuin äidinkieliset puhujatkin. Tunnit järjestetään samoin kuin äidinkielisille tarkoitetut toiminnalliset tuokiot. Tuokiot sisältävät aktiivista kommunikaatiota tukevaa materiaalia, kuten lauluja, pelejä ja leikkejä – ja osallistujille vieraalla kielellä toteutettuna ne tarjoavat hauskan ajanvietteen lisäksi kielellistä altistusta, joka mahdollistaa vieraan kielen omaksumisen. Eleitä ja kuvia käytetään apuna, jotta lapset ymmärtävät alusta alkaen, mistä lauluissa ja leikeissä on kyse. Lähdemme liikkeelle yksinkertaisista sanoista ja fraaseista ja rakennamme kielitaitoa passiivisesta ymmärryksestä aktiiviseen kielen tuottamiseen. Vielä kielen omaksumistakin tärkeämpänä tavoitteena on antaa lapsille positiivinen kuva vieraista kielistä tulevaisuutta varten.

elf_3_netti

Toimimme Turussa ja lähikunnissa ja voimme ottaa ohjelmaan mukaan uusia kohteita myös kesken lukuvuoden. Kielisuihkutunnit hinnoitellaan keston mukaan: 30-minuuttinen kerhokerta maksaa 6,95 euroa ja 45-minuuttinen 9,95 euroa per lapsi, jollei koulun tai vanhempainyhdistyksen kanssa sovita toisin.

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumislomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.